Kalendarium

p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie dotyczące organizacji nowego roku szkolnego, które odbędzie się w auli domu parafialnego (ul. Paderewskiego 69a) w następujących terminach:

7.09. 2020 r. godz. 17.00 (poniedziałek) – dla rodziców dzieci z gr . V i VI

8.09.2020 r. godz. 17.00 ( wtorek) – dla rodziców dzieci z gr. III i IV

9.09.2020 r. godz. 17.00  (środa) – dla rodziców dzieci z gr. I i II

Prosimy, by w spotkaniu uczestniczył 1 rodzic dziecka.
Przypominamy o konieczności zasłaniania ust i nosa podczas pobytu w sali.

 

Informujemy, że Przedszkole posiada profil na Facebooku – „Przedszkole Publiczne świętego Józefa”. Zachęcamy do zaproszenia do grona znajomych, by mieć dostęp do  zamieszczanych tam materiałów i wiadomości.

 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE  ZMIANY  W  FUNKCJONOWANIU  PRZEDSZKOLA

OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

 

Drodzy rodzice 

Od 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny. Przedszkole będzie funkcjonować
z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS

Oto kilka najważniejszych zasad:

- do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych

- rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione mogą wchodzić do wyznaczonej strefy
 z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdującym się przy wejściu lub w rękawiczkach, z zachowaniem zasad:

  • 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, 
  • odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2,0 m.

- pracownik przedszkola zaprosi dziecko do szatni, następnie odprowadzi dziecko pod opiekę nauczyciela lub wskaże właściwą grupę (dzieci starsze),

- w przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic/prawny opiekun może wejść do szatni drugimi drzwiami (od strony zachodniej) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych) 

- przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest ograniczone do minimum
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), 

- rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać wychowawcy istotne informacje na temat dziecka powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni, 

- dziecko nie może przynosić do przedszkola zabawek, słodyczy i innych niepotrzebnych przedmiotów.

- zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych po wybraniu dziecka
z przedszkola.

 

Ponadto:

Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się  aktualną Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą od 1 września 2020 r. w Przedszkolu Publicznym św. Józefa w Rzeszowie. (dostępna na stronie internetowej)

 Rodzice proszeni są o pobranie druku „oświadczenia Covid-19” ze strony internetowej, wypełnienie i dostarczenie do nauczycieli poszczególnych grup w dniu
1 września. Druk można także pobrać w przedszkolu podczas przyprowadzania dziecka. 

Dzieci będą miały dokonywany pomiar temperatury przy wejściu i w ciągu dnia. Jeżeli wynik pomiaru będzie przekraczał normę (temperatura graniczna 37,5°C) lub zostaną zaobserwowane inne objawy takie jak: katar, kaszel, widoczne osłabienie, itp. nauczyciel ma obowiązek zadzwonić do rodzica/prawnego opiekuna w celu odebrania dziecka z placówki.

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji.

Należy pamiętać, aby po powrocie do domu niezwłocznie zmienić ubranie dziecka oraz dbać o codzienną higienę i codziennie kąpanie dziecka.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość
i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 2,0 m.

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice.

Serdecznie zapraszamy dzieci przyjęte do przedszkola na rok 2020/2021 wraz w rodzicami na dzień otwarty, który odbędzie się 27.08.2020 r. o godz. 14.00

W tym dniu będzie możliwość:

-  zobaczenia sal przedszkolnych, 

- poznania nauczycieli, 

- zabaw na placu przedszkolnym 

- otrzymania niezbędnych informacji

- podpisania umów z przedszkolem.

 

Umowa wraz z wymaganym oświadczeniem jest dostępna w załączniku. Zachęcamy do zapoznania się z jej  treścią. Można również pobrać,  wydrukować  oraz podpisać umowę -  usprawni to przebieg spotkania w dn. 27.08.2020 r.

 

Godziny pracy

dni powszednie
6.30 - 16.30

Nasz adres

Location map

Płatności

Nasz YouTube

Subskrybuj