Błogosławiony
Edmund Bojanowski

Kalendarium

p w ś c p s n
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Serdecznie witamy na naszej stronie!


Aktualności

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA

Szczegóły dotyczące zapisów i informacje o organizacji, dostępne na stronie Tabor

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.
Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.
Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”. (Dz 2, 1 – 13)

Jezus posyła obiecanego Pocieszyciela, który wszystko ma nam przypomnieć i wszystkiego nauczyć.
Duch Święty jest wielkim darem Ojca i Syna. To On uświęca i prowadzi Chrystusowy Kościół, prowadzi nas
po drodze wiary. Trzeba nam nieustannie otwierać się na Jego działanie i poddawać się Jego prowadzeniu. Zastanówmy się czy odkrywamy w swojej codzienności Jego natchnienia i poruszenia? On chce nas uświęcać
i prowadzić.
Niech ten szczególny czas oczekiwania będzie dla nas wyjątkowym spotkaniem w Duchu Miłości i Jedności, niech nasze serca i miejsca, w których żyjemy zostaną odnowione w Duchu Świętym, niech tegoroczna oczekiwanie na Ducha świętego rozpocznie nowy etap naszego życia – życia w Duchu Prawdy
i otwartości na Jego działanie. Niech chwała Boża będzie obecna pośród nas, a nasze rodziny staną się wspólnotami na wzór pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Przygotujmy nasze serca na ten czas, trwając
na modlitwie jak Apostołowie, poprzez nowennę do Ducha Św., podczas której wołamy…

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.

Niebieską łaskę zesłać racz Sercom,

co dziełem są Twych rąk.

https://dumanie.pl/nowenna-do-ducha-swietego-jestes.../...

Przeżywamy XIII Ogólnopolski TYDZIEŃ BIBLIJNY 18-24.04.2021r.
Zachęcamy do codziennej, choćby krótkiego spotkania z Bogiem w Jego Słowie, w gronie rodziny, czytajmy także dzieciom.


Weźmy w tym szczególnym Tygodniu do ręki Biblię i posłuchajmy, co Bóg ma nam do powiedzenia….?!

Motywem przewodnim tego tygodnia są słowa: „JAM JEST CHLEB ŻYCIA. KTO DO MNIE PRZYCHODZI, NIE BĘDZIE ŁAKNĄŁ; A KTO WE MNIE WIERZY, NIGDY PRAGNĄĆ NIE BĘDZIE” (J 6,35).
Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła
i w osobistym życiu wiernych, w życiu naszych rodzin.
Przedmiotem lektury będzie Ewangelia według św. Marka.
Zachęcamy także do wysłuchania konferencji pt.: "Słowo miejscem spotkania" - jest to rozmowa
z ks. Krzysztofem Grzywoczem http://kskrzysztofgrzywocz.pl/.../19-slowo-miejscem...

Miłość Boga jest darmowa, a Kościół daje nam naprawdę wiele okazji do tego, by tego doświadczyć.
Jest to jedna z wielu form jest uzyskanie odpustu zupełnego. Stolica Apostolska zgodziła się na nią w 2002 r.
Odpust zupełny, a więc co?
„Przebaczone winy, darowane długi” - Każdy z nas zna tę piosenkę „Arki Noego”, w której między innymi śpiewa się: „nic nie będę dłużna oprócz miłości”.
Te słowa chyba najbardziej oddają sens odpustów w Kościele katolickim. Dlaczego? Ponieważ odpust to: Darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy, którego dostępuje wierny odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela ze skarbca zasług Chrystusa i świętych (1471 KKK).
Rodzajów odpustów jest oczywiście wiele. Większość z nich jest okolicznościowa, jednak nie tylko. Taką niezwykłą i jednocześnie łatwo dostępną jest odpust za pomocą Koronki do Miłosierdzia Bożego.
Święta Faustyna zapisała słowa Boga w swoim Dzienniczku: Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego (Dz. 687).

Warunki
Rzeczywiście, ogromna Łaska, o której mówił Bóg, to całkowite odpuszczenie win za grzechy. Jakie więc trzeba spełnić warunki, by uzyskać taki odpust?

– odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, wystawionego publicznie lub też przechowywanego w tabernakulum;
– odbyć sakramentalną;
– przyjąć Komunię; – pomodlić się w intencjach Ojca Świętego;
– być w całkowitej wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
Jak głosi dekret ze stycznia 2002 r., „jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny”.
Co dalej?
Dla chcącego nic trudnego. Łaska odpustu zupełnego jest więc w zasięgu naszej ręki. Bóg pozostawia nam tak ogromną wolność, że nie zmusza nas do niczego, a jednocześnie oferuje niesamowite łaski. Wyraźnie więc widać, że decyzja należy do nas: czy chcemy się nawrócić do Boga, czy nie. Jeśli tylko się na to zdecydujemy, mamy wiele realnych możliwości. Odpust taki, z wyjątkiem własnej śmierci, można przyjmować tylko raz dziennie. Czy jest lepszy sposób na to, by doświadczać Królestwa Bożego już tutaj, na ziemi?

Źródło: https://misyjne.pl/odpust-zupelny-za-koronke-milosierdzia-bozego

Strony

Godziny pracy

dni powszednie
6.30 - 17.00

Płatności

Nasz YouTube

Subskrybuj