Błogosławiony
Edmund Bojanowski

Kalendarium

p w ś c p s n
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

WSPOMAGANIE LEWEJ PÓŁKULI MÓZGU.

SEKWENCJA-najważniejsze pojęcie dotyczące stymulacji lewej półkuli

Sekwencja jest ciągiem znaków (symboli) stanowiącym uporządkowaną wg. określonej reguły strukturę linearną.

Sekwencje potrzebne są do mówienia, czytania, pisania, rozumienia, działania, myślenia, porządkowania świata

Etapy ćwiczeń:

 • naśladowanie (odwzorowywanie) (uczenie się przez naśladowanie)
 • kontynuowanie (uczenie się przez współdziałanie)
 • uzupełnianie (uczenie się przez współdziałanie)
 • samodzielne układanie sekwencji i kodowanie (uczenie się przez instrukcję)

Rodzaje materiału:

 • tematyczny (np. autko, piłka, pies, kasztan)
 • atematyczny (np. kształty)

Rodzaje sekwencji:

 • wzrokowe
 • słuchowe
 • ruchowe

Przykłady codziennych sekwencji

 • chodzenie
 • samoobsługa
 • mówienie i słuchanie mowy
 • jazda rowerem
 • robienie kanapki
 • gra na instrumentach

NAŚLADOWANIE SEKWENCJI- dziecko nie odkrywa jeszcze zasady, w sposób świadomy naśladuje jedynie ułożenie elementów w odpowiedniej kolejności (ważne! od lewej do prawej) materiał tematyczny potem  materiał atematyczny:

………

Można tworzyć sekwencje , które powstały poprzez naprzemienne układanie dwóch elementów, ale również takie, w których sąsiadująco występuje ten sam element np.:

………

Następnie można tworzyć sekwencje trzyelementowe tematyczne przykłady:

…………………..itd.

 

KONTYNUOWANIE SEKWENCJI

Dziecko układa elementy wg. określonej zasady (ma poznać regułę i zastosować ją podczas porządkowania obrazków)

Można również układać sekwencje, w których wystąpią podwojone a nawet potrojone te same elementy, należy jednak pamiętać, że zasada prezentacji takiej sekwencji będzie inna. Przykład:

Uzupełnianie: zadaniem dziecka jest samodzielne odkrycie reguły i zastosowanie jej podczas uzupełniania brakującego elementu

Ten etap również zaczynamy od sekwencji dwuelementowych tematycznych, w których elementy występują naprzemiennie:

  ?         Czego brakuje?

Dziecko, które opanuje uzupełnianie sekwencji tematycznych może przystąpić do ćwiczeń na materiale atematycznym:

♥☻♥__♥☻

Aby utrudnić ćwiczenie zarówno na materiale tematycznym jak i na atematycznym można pozostawić dwa puste miejsca

▲♥▲__ __ ♥

Następny etap to samodzielne układanie sekwencji gdzie zadaniem dziecka jest samodzielne tworzenie reguł wymyślanie sekwencji zgodnie z tymi regułami Po opanowaniu ćwiczeń na sekwencjach należy przejść do ćwiczeń na:

-szeregach (ciąg linearnie uporządkowany wg. przyjętej reguły (np. od najmniejszego do największego elementu), w szeregu elementy nie powtarzają się. Tak jak w przypadku sekwencji etapy: naśladowanie, kontynuowanie, działanie przez instrukcję .

Godziny pracy

dni powszednie
6.30 - 17.00

Płatności

Nasz YouTube

Subskrybuj